Search by params:

Moscow

КМ
Kitchen:
Italian
Average bill:
1000-1500 rub
Operation time:
10:00-24:00
Address:
Hotel «Ukraina» pier, Taras Shevchenko emban...
subway:
Smolenskaya, Smolenskaya (Arbatsko-Pokrovskaya), Kievskaya
КМ
Kitchen:
American, Italian, Meat
Average bill:
1000-1500 rub
Operation time:
12:00-24:00
Address:
15, Noviy Arbat str., Moscow
subway:
Arbatskaya, Smolenskaya (Arbatsko-Pokrovskaya)
ON TOP
Downloading...