Search by params:

Moscow

КМ
Kitchen:
Homestyle, European, German
Average bill:
1000-1500 rub, 1500-2000 rub
Operation time:
11:00-24:00
Address:
35b bldg. 2, Vorontsovskaya str., Moscow
subway:
Proletarskaya, Krestianskaya zastava
ON TOP
Downloading...